תליוני יהלומים

תליון יהלום המעטר את צוואר האישה, היא עדות  לבגרותה ונשיותה של האישה המודרנית...
תליון יהלום אחד ואו תליון מיהלומים בסגנונות ובעיצובים מרהבים...